Colibri Colibri

Velký Bůh

Dan Dean, Dave Clark / text: Marek Walach

1. Tisíce hvězd jenž září nám nad noční oblohou.
Či majestátný oceán zem svlaží vodou svou.
Čím víc přemýšlím, tím víc nechápu sám.
Jak jen ten, kdo stvořil vše kolem nás,
znát může jméno mé.
Nechápu nic, tak všem chci říct.

REF: Velký jsi Pán, malý jsem já,
jak úchvatná je moudrost Tvá.
Jsem rád, že znám a ctím to dílo lásky Tvé.
Každý den vzdám Ti chválu, dík,
pak toužím stále mít Tě blíž.
Velký jsi Pán, mocný jsi Bůh, a slávy Král.

2. Milióny vloček padá zde, každá však jiná je.
I období vypráví nám, když mění barvy své.
A kam dohlédnu tam zřím i ruku Tvou.
Proč rád mne máš, když bouřím se, to stále sám nevím.
Nechápu nic, tak všem chci říct.

Věřím

Gloria Gaither, William J. Gaither / text: Marek Walach

1. Někdo říká tvé víře víra, jiný to sebeklam tě svírá.
To jen své dětské sny chceš naplnit.
V hloubi duše máš touhy, přání,
pravou víru i moudrost najít.
Vyměnil bych všechny otázky,
za tu pravdu, kterou chci znát.

REF: V to já věřím, že ty jsi Pán.
Svůj domov mít s Tebou.
Naděje má, jediný Bůh.
V to já věřím, vždyť sám vidím,
že toužíš být, vždy toužíš být.
Můj Pán, můj Bůh.

2. Pane víš, odpověď znát chci,
na otázky co mne ničí.
Ať jsem jako dítě, vždy jen tvé.
Dej mi sílu v bojování,
raděj ztratit však Tebe najít.
a věřit Ti, že ty jsi ten, co
zem a nebe usmířil nám.

Co pro mne máš

Michael Sykes, Suzanne Jennings / text: Marek Walach

1. Zažil jsem chvíle bláznivé ve jménu tvém,
tak vím, že znáš, co v mysli rodí se.
Že vzdal jsem věci mnohé jen tak bez boje
a opustil to, co jsem tolik ctil.
To prázdno jsem pak zaplnil něčím jiným,
když zkoušel ustát boje v mysli mé.
Tak Pane, jestli jsi tam a slyšíš mě,
pak ukaž, že kdo hledá, nalézá.

REF: Tak jestli můžeš prosím ukázat, že Ty jsi Pán.
když srdce zlomené Ti hříšník dává na oltář.
Musím se ptát, ať vím, že nyní cestu správnou mám.
Toužím znát, co pro mne máš.

2. Ten důvod proč teď stojím tady před Tebou.
Přes stíny, jsi mne chránil rukou svou.
Tam pravou tvář si každý raděj schovává,
na místo ní si půjčí, co se dá.
Tak myslíš, že i já, naději stále mám?
I přes pochyby, které v sobě mám.
Ať slyším Tě, Tvé volání, ať jasně zní,
Ať s novou vírou začnu znovu žít.

Pane můj

Kris Kristofferson / text: Vít Hrubín

1. Pane můj, dals mi dost šťastných chvil,
mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát.
Pane můj, marně teď vzpomínám,
čím si zasloužit mám, že mě zdá se rád máš.

REF: Ježíši, prosím tě o pomoc Tvou,
dej mi víru, znáš každý můj hřích.
Právě teď vím, jak jsem ničím ty vším.
Dej mi víru, čekám dál v rukou tvých.

2. Pane můj, napověz mi ať vím,
jak se odvděčit smím, za vše co jsi mi dal.
Pane můj, jiným snad poznat dám,
čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral.

Above All

Lenny LeBlanc, Paul Balonche

1. Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here, before the world began
Above all kingdoms, above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what you're worth

REF: Crucified, laid behind a stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose, trampled on the ground
You took the fall and thought of me, above all

Be Still My Soul (Instrumentální sklatba)

Jane L. Borthwick, Jean Sibelius, Kathrina Amalia von Schlegel / PD

Být jako ty

Dan Dean, Joy Becker / text: Marek Walach

1. Na klín se mi sápe, chce v náručí být.
Říká mi táto a já Lukítku.
Vybledlý polštář s medvíkem Pú,
schoulí se blíž, šeptá, tati, chci být jako ty.
K spánku ukládám pak pusu mu dám,
padám přes hračky, když v pokoji zhasínám.
V modlitbě prosím, ať jednou on ví,
že Otec je Bůh, protože Ježíše ve mně vidí.

REF: Pane já chci být jako Ty,
když on touží být jako já,
chci dobrým vzorem být mu stále,
ať i můj malý syn to ví.
Ať jsem Pane Písmo živoucí, ze kterého může číst.
Vždyť já chci být jako Ty, když on chce být jako já.

2. Ne vždy jsem příkladem byl přiznávám,
mnoho chyb udělal, jsem si jist, že to znáš.
Někdy se zdá, že přes snahy své,
tu v bídném světě tak žít, je nemožné.
Přesto snažím se víc, jak nejlíp to znám,
být víc trpělivý a svou lásku mu dát.
Vím, učí se tím, když na mně hledí,
Ježíše co pozná, bude ten Ježíš, co ve mně vidí.

BRIDGE: Možná právě vám se zdá, mám příliš smělý cíl.
Ale je to tím, že se učit smím, od Otce v nebesích.

Největší láska

Charles Frederick Weigle / text: Marek Walach

1. Rád bych pověděl vám, čím je pro mne Ježíš,
Jak jsem našel v Něm věrného přítele.
Že on přišel na svět, aby za mne zemřel,
a tím navždy změnil také život můj.

REF: Nikdo rád mne nemá víc než Ježíš.
On je vzácným přítelem, co víc.
Hříchy mé a bídu mou, vykoupil sám Ježíš můj.
Ó jak velmi rád mne má.

2. Každý den mne ujistí svým mocným slovem,
stále víc už chápu tu lásku velikou.
Přesto nepochopím proč za mne zemřel.
Až když v slávě jednou spatřím Jeho tvář.

Můj obhájce

Charitie Lees Bancroft / text: Ivana Šímová, Marek Walach

1. Před Božím trůnem v nebesích,
přímluvce mám v Něj věřit smím.
Je Králem lásky, rád mne má,
za mě se věrně přimlouvá.
Do dlaní jméno mé si vryl,
do srdce jméno mé si skryl.
Já vím, že Bůh, jenž v nebi dlí,
z náruče své mne nepustí,
z náruče své mne nepustí.

2. Když ďábel vnáší beznaděj,
když připomíná vinu mou.
Pohlédnu výš, kde je můj Pán,
on z hříchem navždy skoncoval.
Spasitel zemřel nevinný,
mou duši hříšnou vykoupil.
Spravedlivý Bůh odpouští,
když místo mne na Krista zří,
když místo mne na Krista zří.

3. Hle Beránek, Ten vzkříšený,
Ten, který sám je neměnný.
Spravedlivý v Něm mohu být
a jednou v nebi s ním pak žít.
|: Chci přebývat s Ním věčně žít,
vždyť krví svou mne vykoupil.
Svůj život v Kristu ukrývám.
Zachránce je můj Bůh a Pán,
Zachránce je můj Bůh a Pán :|

Jistotu mám

Audrey Mieir / text: Pavel Kantor

1. Jistotu mám, že Ježíš Pán jistě se vrátí k nám,
slíbil to, já v něj doufám.
Trouby zazní a z hrobů všech zve nebeský hlas,
s anděly v oblacích Pán uvítá nás.

REF: Jistotu mám, že Ježíš Pán jistě se vrátí k nám,
slíbil to, já v něj doufám.
Kdy Krále zřím, to sám nevím,
ale vím, že se Pán vrátí k nám.

2. Jistotu mám, že Ježíš Pán jistě se vrátí k nám,
slíbil to, já v něj doufám.
Z lásky nesmírné chce věrným svým koruny dát,
na moři skleněném, tam budeme stát

Ježíš tě čeká

Ralph Carmichael / text: Marek Walach; Helen H. Lemmel / text: neznámý

1. Pán Ježíš teď čeká a touží jít dál,
Chceš srdce své otevřít.
Svět nedá ti nic, co tě naplní víc.
Jaká je odpověď tvá.

REF: Vím častokrát On u tvých dveří stál.
A sám nyní znovu stojí.
Chce být v srdci tvém, Jemu otevři rád.
Tak, jaká je odpověď tvá.

2. Vírou k Pánu se dívej,
hleď na jeho velebnou tvář.
Tu se stíny pozemské rozplynou,
když jej promění nebeská zář.

Vírou k Pánu se dívej,
hleď na jeho velebnou tvář.
Tu se stíny pozemské rozplynou,
když jej zář nebeská promění...
když jej promění nebeská zář...

On se dotkl

William J. Gaither / text: Marek Walach

1. Půjdu k Spasiteli svému.
Svěřím Jemu nemoc svou.
Volám Pane jen se dotkni
a sám uzdrav nemoc mou.

REF: On se dotkl, On mne se dotkl.
Život můj proměnil v nebeský jas.
Kéž jednou uzřím Pane tu ruku Tvou,
jíž ses dotkl, vedeš mne ve vlast svou.

2. On uzdravil tělo moje,
též očistil duši mou,
Více nechci být už smutný,
vždyť sám mne před smrtí zachránil.